Firemní sympozia

čtvrtek 26. ledna 2023, 12.40–13.25

sál Empiria

Bristol-Myers Squibb

Ozanimod (Zeposia) v léčbě Ulcerózní kolitidy

Nová léčebná varianta s příznivým bezpečnostním profilem: MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.

Klinicky účinná varianta: doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

sál Panorama

3-D Matrix

PuraStatTM:Champion of Haemostasis

Předsedající: Assoc. Prof. Štěpán Suchánek

Expert – Upper GI: prof. Michal F. Kaminski

Expert – Lower GI: prof. Helmut Neumann

© 2019–2023 GUARANT International spol. s r. o.