IKEM

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Už více než 50 let se zaměřuje na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu se spádovostí celé České republiky. IKEM tvoří 4 odborná centra, 8 klinik a 15 odborných pracovišť, základen a laboratoří. Z celkového počtu 1700 pracovníků je více než 300 lékařů a 600 sester a zdravotnických záchranářů. Celkem je k dispozici 315 lůžek, z nichž 111 se nachází na jednotkách intenzivní péče.

V IKEM se ročně uskuteční téměř 1300 kardiochirurgických operací, 1000 katetrizačních ablací, 1200 angioplastik a přes 800 implantací ICD a kardio­sti­mu­lá­to­rů. Je zde prováděno více než 60 % všech orgánových transplantací ČR. IKEM zajišťuje 100 % všech transplantací tkání produkujících inzulin (pankreas, Langerhansovy ostrůvky), jako jediné centrum v ČR provádí transplantace dělohy a multiviscerální transplantace včetně transplantace tenkého střeva. Unikátní jsou programy párových výměn ledvin, život zachraňujících transplantací jater metodou split, a to včetně transplantací u nejmenších dětí. Jedinečný je program péče o nemocné s tzv. diabetickou nohou. Jako jediné centrum ČR se IKEM se podílí na vývoji a implantacích mechanických srdečních podpor HeartMate.

Cílem všech odborníků v IKEM je neustálé zlepšování zdravotní péče o pacienty, zdokonalování léčebných postupů a uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků v praxi.

Klinika hepatogastroenterologie

V oblasti klinické medicíny se Klinika hepatogastroenterologie (KH) soustřeďuje především na zajištění hepatologického a gastroenterologického zázemí programu transplantace jater (výběru příjemců, jejich vyšetřování, sledování, léčbu pacientů zařazených na čekací listinu na transplantaci jater, léčbu některých komplikací po transplantaci). Pro ostatní gastroenterologické a hepatologické indikace slouží jako superkonziliární pracoviště. Vytváří systém dlouhodobého sledování nemocných (pacienti transplantačního programu i pacienti s jinými chronickými onemocněními gastrointestinálního traktu a jater).

KH byla vybrána jako jeden z regionálních garantů národního programu prevence kolorektálního karcinomu. K diagnostice onemocnění jater a gastro­intes­ti­nál­ního traktu je klinika vybavena nejmodernějšími endoskopickými a ultrazvukovými přístroji. Našim pacientům umožňujeme zařazení do prestižních za­hra­nič­ních studií s využíváním nejmodernějších účinných léků.

© 2019–2023 GUARANT International spol. s r. o.