Výbory

Organizační výbor

  • Tomáš Hucl
  • Jan Martínek
  • Julius Špičák

Hlavní hosté

  • Mário Dinis-Ribeiro (Portugalsko)
  • Michał F. Kamiński (Polsko)
  • Rastislav Kunda (Belgie)
  • Andrea Tringali (Itálie)
© 2019–2022 GUARANT International spol. s r. o.