WOMEN IN ENDOSCOPY

30. a 31. ledna 2020

CORINTHIA HOTEL PRAGUE
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

Prague Endoscopy Days 2020 starts in

 

Konference se koná
ve spolupráci s Women in Interventional Endoscopy (WIE)
 
Úvodní slovo
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V roce 1993 se v Praze konal první živý přenos endoskopických výkonů na území bývalého Československa jakožto oficiální kurs Evropské endoskopické společnosti (ESGE). Akce to byla velmi úspěšná s více než 600 účastníky a zahraničními experty nejvyšší kategorie – současný a následující prezidenti ESGE  Michel Cremer, Jose Armengol-Miro, Friedrich Hagenmueller a Horst Neuhaus. Mimořádná byla významná aktivní účast  domácích endoskopistů,  jejichž výkonnost včetně prezentace protypu domácí extrakorporální litotrypse sklidila velký ohlas a stala se odrazovým můstkem ke členství ve výboru ESGE po několik generací. Na akci navázal  přenos endoskopických metod v IKEM, jehož první ročník se konal v roce 1996 opět s účastí Horsta Neuhause a následně dalšími endoskopickými celebritami Guido Costamagnou, Jacquesem Devierem, Markem Giovanninim, Michaelem Bourkem, Thomasem Roschem, Harue Inouem a Nagym Reddym, abychom uvedli alespoň některé, nechť ostatní prominou. Po léta byla tato akce jediným živým přenosem endoskopických metod u nás (letos v pořadí dvacátý  20. endoskopický den IKEM). Před lety se přidal podtitulek  "Pražský endoskopický den", což zdůraznilo i spoluúčast dalších významných pražských endoskopických center a přenosy začala pořádat řada dalších pracovišť.

Pro příští rok jsme se rozhodli změnit formát této tradiční akce s cílem  zorganizovat dvoudenní mezinárodní workshop, jehož součástí budou nejen živé přenosy endoskopických výkonů v podání mezinárodních hostů i domácích endoskopistů, ale i hands-on kurzy, přednášky a diskuze na různá témata s endoskopií související. Akce bude otevřena i  účastníkům ze zahraničí a její formát si vyžádá přenos do hotelového kongresového centra i změnu názvu,  aby byl univerzálně  srozumitelný, neboť ji budeme propagovat i mezinárodně.     

První ročník "Prague Endoscopy Days" se budou konat 30 - 31. ledna 2020 v pražském hotelu Corinthia. Worskhop bude obzvláštněn podtitulkem "Women in endoscopy" s cílem  diskutovat specifické problémy žen v digestivní a zvláště intervenční endoskopii. Je logické, že hlavními zahraničními hosty budou ženy - výkvět světové a evropské endoskopie. Připusťme, že ženy to měly a stále mají v prosazení v akademické obci obecně a ve specializaci gastroenterologie - endoskopie zvláště obtížnější a plné zrovnoprávnění příležitostí je nutnou samozřejmostí. Zde je na místě jmenovat alespoň symbolicky ty, kterým se to v minulosti podařilo. V oblasti hepatologie – gastroenterologie byla naprosto respektovaným vůdčím mezinárodním elementem Sheila Sherlock, ve své době  70. - 90. let minulého století jako jediná. V Čechách byla mimořádným zjevem profesorka Pešková, brilantní onko-chiruržka, přednostka 1. chirurgické kliniky VFN. Vedle jednoho ze zakladatelů české endoskopie prim. Bittera endoskopovala již v 70. letech minulého století Jarmila Zuvačová, posléze primářka okresní nemocnice v Děčíně. Pisatel těchto řádků měl čest učit se základům endoskopie od Hany Dvořákové a Aleny Huslarové z legendárního Interního oddělení  Fakultní polikliniky v Praze, po zásluze čestnými členkami ČGS. Plejáda dnešních endoskopistek má na co navázat. Brzy Vás s pozvanými odbornicemi seznámíme na těchto webových stránkách, kde bude k dispozici i detailní programem a další důležité informace.
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
 
Organizační výbor
 
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
 
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAF
 
 
Konference se koná ve spolupráci s Women in Endoscopy.
 
 

 

 

 

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.