Kongres začíná za

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na 3. ročník akce Prague Endoscopy Days, který se uskuteční na počátku roku 2023 v Praze.
První a úspěšný ročník Prague Endoscopy Days v roce 2020 byl přímým pokračováním 20 tradičních endoskopických dnů IKEM a my máme nyní to potěšení představit vám plán pro příští kongres, který se uskuteční 26. – 27. ledna 2023 v Praze, v Konferenčním centru City na Pankráci.

První ročník Prague Endoscopy Days přivítal více než 250 účastníků, z nichž bylo přes 30 hostů ze zahraničí – nejvíce ze Slovenska, ale i několik hostů z dalších zemí. Za tento úspěch vděčíme kvalitnímu odbornému programu, skvělým ženám endoskopistkám, které přijely z různých částí světa, a ostatním členům národní fakulty.  Druhý ročník byl několikrát odložen z důvodu nepříznivé epidemiologického situace při pandemii covid 19.

Naším cílem je rozšiřování odborného vzdělání v gastroenterologické komunitě a budeme rádi pokud se této akce zúčastníte s námi.

Těšíme se na viděnou v lednu 2023.

S úctou

Tomáš Hucl
Za organizátory kongresu

 

Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás jménem organizátorů pozdravil v úvodu druhého ročníku Pražských endoskopických dnů, které jsou přímým pokračovatelem dvaceti ročníků Endoskopických dnů IKEM. Jedná se o nejtradičnější akci tohoto druhu v Čechách a jednu z nejstarších v regionu střední Evropy vůbec. První se konala v roce 1996 a přivítali jsme Horsta Neuhause, přednostu gastroenterologického oddělení v Dűsseldorfu. V dalším průběhu jsme hostili postupně na tři generace endoskopistů od otců zakladatelů reprezentovaných Michelem Cremerem či Hans Joachim Schultzem přes velmi silnou generaci cca ročník 1955 jmenovitě Paul Fockense, Jack Deviere a Guido Costamagnu až po experty, kteří by mohli být dětmi prvních dvou např. Marianna Arvanitakis a další. Hostili jsme celkem sedm předsedů ESGE! Tato vybraná sorta odborníků jsou nebo přesněji před pandemií byli až s nadsázkou jakýmisi kondotiéry – free lancer-y putujícími z centra do centra a předvádějícími endoskopickou ekvilibristiku. Nikdy za odměnu, vždy jako závazek a čisté potěšení. Se zadostiučiněním lze prohlásit, že naše pozvání nebylo nikdy odmítnuto ani v případě endoskopistů ze vzdálených kontinentů jako Michel Bourke z Austrálie a Haru Innoue z Japonska. V nelehké době přidáme dvě historky: Před dvaceti lety jsme pozvali hvězdu hvězd Jerryho Waye, na jehož klinice před tím pobýval, a který pravil. Víš tady je to jako u sportovců – každá kategorie musí reprezentovat určitý status a ten v mém případě říká, že mohu létat jen Concordem a doprovází mě manželka. Pro pamětníky, protože Concord už léta nelétá: cena letenky byla 250 000 Kč. Poděkoval jsem a po vzoru sportovního prostředí jsem několik let počkal. Tržní hodnota performera šla dolů a spokojil se s letenkou business. Armengol-Miro zase trval na tom, že musí dokončit obtížný výkon a v průběhu odpoledne jsme třikrát měnili letenku do Barcelony, až přišla na 60 000 Kč. V tuto chvíli je již jasné, že se lednová akce uskuteční virtuálně, ale naši mezinárodní hosté, pokud se podmínky nezmění, dorazí. Věříme, že si najdete čas a program shlédnete ať už u pracovního stolu či doma.  Přenos z několika sálů nabídne variabilní program naplňující úmysl edukace i implementace novinek a současná generace endoskopistů jistě dostojí úrovně svých učitelů. Těšíme se na setkání s Vámi!

Julius Špičák

 

© 2019–2022 GUARANT International spol. s r. o.