Záštita

Záštitu nad kongresem převzali

Dagmar Havlová
předsedkyně správní rady
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
rektorka Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Primátor hlavního města Prahy

 

© 2019–2023 GUARANT International spol. s r. o.